• 15.09.2023
  • 200
"2019-2023 Dövlət Proqramı" doktorantının çıxışı

"2019-2023 Dövlət Proqramı" çərçivəsində Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının "Swansea University" ali təhsil müəssisəsində "Humanitar və sosial" ixtisas istiqaməti üzrə doktorantura səviyyəsində təhsil almış Ramil Qaçayev əqli mülkiyyət sahəsində 12 sentyabr tarixində EPİP 2023 (European Policy for Intellectual Property Association) önəmli beynəlxalq konfransında iştirak etmişdir.. Onun çıxışı "Collisions between International Intellectual Property Law and International Investment Law caused by the FET principle" mövzusunda olmuşdur.