İkili diplom proqramının maliyyələşməsi

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 450 nömrəli 2019-cu il 20 noyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində beynəlxalq ikili diplom proqramlarının həyata keçirilməsinin maliyyələşdirilməsi Qaydaları”nın 2-ci bəndinə uyğun olaraq beynəlxalq ikili diplom proqramının həyata keçirilməsinin maliyyələşdirilməsi üzrə xərclər aşağıdakı istiqamətlərə bölünür:
 

 • layihələndirmə xərcləri;
 • rəhbər komitənin xərcləri;
 • yerli professor-müəllim və inzibati heyətin xərcləri;
 • əcnəbi professor-müəllim və inzibati heyətin xərcləri;
 • təhsilalanların xərcləri;
 • akkreditasiya xərcləri.

  Layihələndirmə xərcləri:
 • müvafiq ixtisaslar üzrə təhsil proqramlarının (kurikulumların) xarici ali təhsil müəssisələrinin təcrübəsi əsasında hazırlanması;
 • ali təhsil müəssisələrində tədris prosesinin beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla təşkili üçün hazırlıqların görülməsi.

  Rəhbər komitənin xərcləri:
 • əməkhaqqı (və ya xidmət haqqı);
 • səfər sığortası xərcləri;
 • viza xərcləri;
 • ezamiyyə xərcləri.

  Yerli professor-müəllim və inzibati heyətin beynəlxalq ikili diplom proqramları çərçivəsində fəaliyyəti ilə bağlı xərclər:
 • əməkhaqqı (və ya xidmət haqqı);
 • səfər sığortası xərcləri;
 • viza xərcləri;
 • ezamiyyə xərcləri;
 • təlim xərcləri.

  Əcnəbi professor-müəllim və inzibati heyətin xərcləri:
 • viza və qeydiyyat xərcləri;
 • əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün müvafiq icazə xərcləri;
 • yaşayış xərcləri (yataqxana, mehmanxana və ya mənzil kirayəsi və kommunal xərclər);
 • əməkhaqqı (və ya xidmət haqqı);
 • tibbi sığorta xərcləri;
 • beynəlxalq nəqliyyat xərcləri.

  Təhsilalanların xərcləri:
 • təhsil haqqı;
 • qeydiyyat xərci;
 • tədris materialları və elektron informasiya resurslarına çıxış xərcləri;
 • xaricdə təhsil, yay məktəbində və istehsalat təcrübəsində iştirak xərcləri.

  Akkreditasiya xərcləri:
 • Akkreditasiya xərcləri beynəlxalq ikili diplom təhsil proqramlarının beynəlxalq təşkilat və ya xarici dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş təhsil standartlarına uyğunluğunun və onun statusunun müəyyənləşdirilib təsdiq edilməsi üçün ödənilən xərcdir.

 

“2019-2023 Dövlət Proqramı” çərçivəsində ikili diplom proqramının həyata keçirilməsi prosesi – iş axışı barədə keçiddən məlumat əldə edə bilərsiniz.