Proqram iştirakçılarının xərcləri

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 218 nömrəli 1 iyun 2022-ci il tarixli “Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022–2026-cı illər üçün Dövlət Proqramı” çərçivəsində xarici ali təhsil müəssisələrində təhsilin maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın 2-ci bəndinə uyğun olaraq, proqram iştirakçılarının təhsilinin maliyyələşdirilməsi proqram iştirakçılarının aşağıdakı xərclərini əhatə edir:

  • Təhsil xərcləri;
  • Viza və təhsil aldığı ölkədə qeydiyyat xərcləri;
  • Aylıq yaşayış xərcləri;
  • Tibbi sığorta xərcləri;
  • Beynəlxalq nəqliyyat xərcləri;
  • Bank və plastik kart xərcləri.