• 21.06.2022
  • 232
"2019-2023 Dövlət Proqramı" doktorantının uğuru
"2019-2023 Dövlət Proqramı" çərçivəsində İngiltərə Nevrologiya İnstitutunda tədqiqat aparan Aygün Bədəlova və İngiltərədəki Alzheimer mütəxxəsisləri tərəfindən ilk dəfə olaraq 2021-c ildə Azərbaycan Alzheimer Assosiasiyası (AAA) yaradılmışdır.   Assosiasiya Azərbaycanda Alzheimer ilə bağlı olan ilk mərkəzdir və yaradılmasında məqsəd Azərbaycanda Alzheimer və Demensiya xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar kömək etməkdir.
AAA artıq dünya səviyyəli tədbirlərdə iştirak edir, aktiv şəkildə Alzheimer assosiasiyaları ilə  fəaliyyət göstərərək digər ölkələr ilə bərabər Azərbaycanda Alzheimer xəstəliyi üzrə ictimai maarifləndirməni həyata keçirmək üçün planlar üzərində işləyir.
Aəzrbaycanda olan bütün Alzheimer xəstələri və onların yaxınları assosasiya ilə əlaqəyə keçə bilər.
Assosasiyanın iki dildə fəaliyyət göstərən veb-səhifəsi: Azerbaijan Alzheimer`s Association